Program promocji oznaczenia RUP

W latach 2017-2020 Unia Europejska wraz z europejskim konsorcjum bananowym, współfinansować będzie program promocji oznaczenia RUP (Regiony Ultraperyferyjne). Oznaczenie to wyróżnia produkty pochodzące z regionów ultraperyferyjnych, a mianowicie z 9 wysp, oddalonych od Starego Kontynentu, choć będących częścią Unii Europejskiej.

Poprzez wspomniane oznaczenie, promuje ona jakość produktów, wywodzących się z upraw rolniczych, połowu lub hodowli, wobec których zastosowano rygorystyczne europejskie standardy, należące do najbardziej wymagających na świecie. Podkreślając ich wysoką jakość, UE pragnie ochraniać i promować produkty europejskie na rynku, na którym panuje coraz większa konkurencja.

ZNAK JAKOŚCI

Kolor żółty oznacza słońce, niebieski nawiązuje do koloru nieba i morza, kolor zielony odwzierciedla uprawy… Nawiązując do tych kolorów oznaczenie RUP potwierdza  jakość produktów pochodzących z regionów ultraperyferyjnych. Ich zgodność z normami europejskimi zapewnia najwyższe standardy metod uprawy, połowu i hodowli.

Począwszy od ryb z Azorów, po banany uprawiane na wulkanicznych glebach Martyniki, Madery czy Wysp Kanaryjskich, oznaczenie to wyróżnia produkty o wyjątkowym smaku i gwarantuje pełną kontrolę – od miejsca pochodzenia, po talerz konsumenta. Jest ono także znakiem szacunku wobec środowiska, ochrony bioróżnorodności, a wszystko dzięki bezpiecznym metodom, stosowanym na każdym etapie produkcji i transportu. I wreszcie oznaczenie to daje nam pewność, że osoby zaangażowane w produkcję na każdym jej etapie pracowały w godnych warunkach, z poszanowaniem europejskiego kodeksu pracy.

Produkty pochodzące z upraw rolniczych, połowu lub hodowli

W regionach ultraperyferyjnych rodzi się wiele produktów, które trafiają do konsumentów europejskich. Są to banany (pochodzące z Wysp Kanaryjskich, Madery, Guadelupy, Martyniki), melony (z Guadelupy, Martyniki i Réunion), cukier (z Réunion), pomidory i trzcina cukrowa (z Wysp Kanaryjskich), rodzynki (z Madery). Na wyspach tych rozwinięte jest także rybołówstwo i hodowla, której celem jest pozyskanie mleka i mięsa. Ze wszystkich wymienionych produktów, konsumowanych w UE, produktem flagowym regionów ultraperyferyjnych pozostają banany.

9 regionów ultraperyferyjnych

Oto 9 regionów, nazywanych utraperyferiami Europy : Martynika, Guadelupa, Saint-Martin, Gujana, Reunion i Majotta należące do Francji, Azory i Madera należące do Portugalii oraz Wysy Kanaryjskie, należące do Hiszpanii. Wspólnie liczą 6,5 miliona mieszkańców, a ich dochód narodowy plasuje się na poziomie 66% średniej europejskiej. To one stanowią większą część europejskiego terytorium nadmorskiego i aż 80% jego bioróżnorodności.

INICJATORZY

Kampania ma wielu inicjatorów

UNIA EUROPEJSKA

W Traktacie Amsterdamskim, podpisanym w 2009 roku,
Unia Europejska zobowiązała się do tego,
by brać pod uwagę specyfikę regionów ultraperyferyjnych
i dostosowywać do niej swoją politykę.
Prawo UE ma pełne zastosowanie w tych regionach.
Unia w 80% finansuje program promocji oznaczenia RUP.

EUROPEJSKIE KONSORCJUM BANANOWE

W pozostałych w 20% program finansowany jest ze środków europejskiego konsorcjum, na które składają się trzy organizacje producenckie, reprezentujące europejski sektor  bananowy.

  • UGPBAN jest związkiem spółdzielni, grupującym 650 producentów z Guadelupy i Martyniki, produkującym łącznie 270 000 ton bananów rocznie.
  • ASPROCAN jednoczy 6 spółdzielni i 9 000 producentów z Wysp Kanaryjskich, którzy dostarczają na rynek 400 000 ton bananów rocznie
  • GESBA preprezentuje 2800 producentów z Madery, którzy wprowadzają na rynek 17 708 ton bananów rocznie.

Kampania przez morza

Okręt flagowy regionów ultraperyferyjnych sensu stricto, historyczny żaglowiec « La Marité », płynie poprzez morza Europy, na spotkanie z konsumentami. Pomiędzy 2017 a 2020 rokiem odbędzie on 18 rejsów – do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Niemiec i Polski. Każde przybycie do portu będzie fetowane uroczystym koktajlem, podczas którego dzieci z lokalnych szkół zostaną zaproszone do zwiedzania pokładu żaglowca. Dzieci przekażą kapitanowi Marité fragment własnoręcznie wykonanej rzeźby – pamiątki ze zwiedzania statku, której ostateczny kształt będzie się wyłaniał wraz z wizytami w kolejnych portach. Kampanii towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna, dokumentująca oznaczenie RUP i praktyki rolnicze regionów ultraperyferyjnych. Będzie ona prezentowana w stolicach krajów, do których zawinie żaglowiec.


Gdynia: 28 kwiecień- 2 maj
Rostock: 7-11 maj
Bremen: 17-21 maj
Ghent: 27-31 maj
Marseille: 18-22 wrzesień
Malaga: 30 wrzesień-4 październik
Figueira: 10-14 październik

Kampania przez morza

Okręt flagowy regionów ultraperyferyjnych sensu stricto, historyczny żaglowiec « La Marité », płynie poprzez morza Europy, na spotkanie z konsumentami. Pomiędzy 2017 a 2020 rokiem odbędzie on 18 rejsów – do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Niemiec i Polski. Każde przybycie do portu będzie fetowane uroczystym koktajlem, podczas którego dzieci z lokalnych szkół zostaną zaproszone do zwiedzania pokładu żaglowca. Dzieci przekażą kapitanowi Marité fragment własnoręcznie wykonanej rzeźby – pamiątki ze zwiedzania statku, której ostateczny kształt będzie się wyłaniał wraz z wizytami w kolejnych portach. Kampanii towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna, dokumentująca oznaczenie RUP i praktyki rolnicze regionów ultraperyferyjnych. Będzie ona prezentowana w stolicach krajów, do których zawinie żaglowiec.


Gdynia: 28 kwiecień- 2 maj
Rostock: 7-11 maj
Bremen: 17-21 maj
Ghent: 27-31 maj
Marseille: 18-22 wrzesień
Malaga: 30 wrzesień-4 październik
Figueira: 10-14 październik

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button. More information about cookies here